Menu
30 september 2023 Algemeen nieuws

Op 7 november a.s. organiseren we de jaarlijkse algemene vergadering van de ZDF, hierover komen we snel met meer informatie.

Tijdens deze vergaderingen zullen er ook weer verkiezingen zijn, want dit jaar verloopt namelijk de termijn van Wybren, Shandro en Michael als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wybren heeft aangekondigd om niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn en zal dus definitief aftreden als voorzitter.

Shandro en Michael stellen zich opnieuw beschikbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Daardoor zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester dus officieel vacant.

We hebben hier de functieprofielen van deze posities.

Wil je op één van de functies reageren, stuur dan uiterlijk 10 dagen voor de vergadering (28 oktober a.s.) een email met motivatie naar secretaris@zdfdarts.nl.

Let op: Als er meerdere kandidaten voor een positie zijn, kan de motivatie tijdens de algemene vergadering publiek worden gemaakt om leden informatie te geven over de kandidatuur en om zich te beraden op

wie ze moeten stemmen.

Mocht er meer dan 1 kandidaat voor een bepaalde positie zijn, zal het bestuur een kandidaat voordragen. Alle kandidaten zijn dan echter wel verkiesbaar.

 

 

 

 

Deel dit bericht