Menu

De ZDF spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij de ZDF. De op deze website geplaatste teksten mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de ZDF. Op de op deze website gepubliceerde foto's rust copyright. De foto's zijn eigendom van de ZDF en/of de respectievelijke eigenaars. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.
 

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico. De ZDF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.