Menu

Privacy policy

De Zeeuwse Darts Federatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Zeeuwse Darts Federatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Zeeuwse Darts Federatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Hans Oosterling
Tel: 06-52850625
E-mail: ict-avg@zeeuwsedartsfederatie.nl

Downloads