Menu

Beste leden, 

Middels dit bericht willen we jullie allemaal uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 28 juli 2021 in Sportkantine Bar de Belt, Koopmansvoetpad 75, 4388 AS Oost-Souburg.

Aanvang 19:30 uur. Bijgevoegd de agenda voor deze avond.

Eventuele ingekomen stukken kunnen ingestuurd worden voor woensdag 21 juli naar secretaris@zdfdarts.nl.

De termijn van de huidige bestuursleden is verlopen en dus dienen voor alle functies de bestuursleden te worden gekozen/herkozen. Onderstaand een overzicht van de functies en bestuursleden:
- Voorzitter: Wybren Tuinstra (herkiesbaar)
- Secretaris: Shandro Meerdink (herkiesbaar)
- Penningmeester: Stefan Marinissen (niet herkiesbaar)
- Algemeen bestuurslid: Hans Oosterling (herkiesbaar)
- Algemeen bestuurslid: Koen Kraaijenbrink (herkiesbaar)

Je aanmelden voor een bestuursfunctie kan via voorzitter@zdfdarts.nl voor woensdag 21 juli

We zien jullie graag de 28e! 

Agenda:

* Opening en mededelingen
* Vaststellen Agenda
* Passering Notulen
* Ingekomen Stukken
* Penningmeester
 - financieel verslag 2020
 - verslag kascontrole commissie
 - begroting 2021
 - goedkeuring financieel verslag 2020 en begroting 2021 door ALV
 - benoeming kascontrole commissie
* Competitiezaken
* Pauze
* Toernooizaken
* NDB Zaken
* Bestuursbesluiten De reeds gedeelde bestuursbesluiten worden hier doorgenomen en het bestuur kan eventuele vragen direct beantwoorden.
* Verkiezingen bestuursleden
* Rondvraag
* Sluiting

Deel dit bericht